Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Hộp ( Hộp Chữ Nhật - Hộp Vuông)

THÉP HỘP NHẬP KHẨU MẠ KẼM - HỘP KẼM HÒA PHÁT

THÉP HỘP NHẬP KHẨU MẠ KẼM - HỘP KẼM HÒA PHÁT

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP NHẬP KHẨU MẠ KẼM - HỘP KẼM HÒA PHÁT với quy cách đa dạng nhiều chủng loại gồm...
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM - THÉP HỘP MẠ KẼM

THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM - THÉP HỘP MẠ KẼM

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM - THÉP HỘP MẠ KẼM với quy cách đa dạng nhiều chủng loại. Hàng nhập...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM với quy cách đa dạng nhiều chủng loại gồm THÉP HỘP VUÔNG MẠ...
THÉP HỘP VUÔNG GIÁ RẺ - THÉP HỘP GIÁ RẺ TẠI TPHCM

THÉP HỘP VUÔNG GIÁ RẺ - THÉP HỘP GIÁ RẺ TẠI TPHCM

Thép Xuyên Á luôn được biết đến là sản phẩm THÉP HỘP VUÔNG GIÁ RẺ - THÉP HỘP GIÁ RẺ TẠI TPHCM đạt chất lượng, giá...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT GIÁ RẺ TẠI TPHCM

THÉP HỘP CHỮ NHẬT GIÁ RẺ TẠI TPHCM

Thép Xuyên Á luôn được biết đến là sản phẩm THÉP HỘP CHỮ NHẬT GIÁ RẺ TẠI TPHCM đạt chất lượng, giá rẻ - cạnh tranh...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200X400

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200X400

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 200x400 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Ngoài ra còn có thép hộp 250x350, thép hộp 350x150...
THÉP HỘP 200X400

THÉP HỘP 200X400

Chuyên cung cấp thép hộp 200x400 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Thép hộp 200x400x5
Thép hộp 200x400x6
Thép hộp 200x400x8
Thép hộp 200x400x10...
THÉP HỘP 200X400 DÀY 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly,15ly

THÉP HỘP 200X400 DÀY 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly,15ly

Chuyên cung cấp thép hộp 200x400 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Thép hộp 200x400x5
Thép hộp 200x400x6
Thép hộp 200x400x8
Thép hộp 200x400x10...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250X350

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250X350

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 250x350 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 350x150...
THÉP HỘP 250X350

THÉP HỘP 250X350

Chuyên cung cấp thép hộp 250x350 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly
Thép hộp 250x350x5
Thép hộp 250x350x6
Thép hộp 250x350x8
Thép hộp 250x350x10...
THÉP HỘP 250X350 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.

THÉP HỘP 250X350 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.

Chuyên cung cấp thép hộp 250x350 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Thép hộp 250x350x5
Thép hộp 250x350x6
Thép hộp 250x350x8
Thép hộp 250x350x10...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 400X200

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 400X200

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 400x200 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Ngoài ra còn có thép hộp 250x350, thép hộp 350x150...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 350X250

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 350X250

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 350x250 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 350x150...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X350

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X350

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 150x350 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350...
THÉP HỘP 350X250 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly

THÉP HỘP 350X250 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly

Chuyên cung cấp thép hộp 350x250 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Thép hộp 350x250x5
Thép hộp 350x250x6
Thép hộp 350x250x8
Thép hộp 350x250x10...
THÉP HỘP 150X350 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly

THÉP HỘP 150X350 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly

Chuyên cung cấp thép hộp 150x350 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Thép hộp 150x350x5
Thép hộp 150x350x6
Thép hộp 150x350x8
Thép hộp 150x350x10...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 350X150

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 350X150

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 350x150 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350...
THÉP HỘP 350X150 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly

THÉP HỘP 350X150 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly

Chuyên cung cấp thép hộp 350x150 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Thép hộp 350x150x5
Thép hộp 350x150x6
Thép hộp 350x150x8
Thép hộp 350x150x10...