Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Tags: thep hop

Thép hộp vuông 60x60

Thép hộp vuông 60x60

Thg12 05 , 2015
Chuyên nhập khẩu thép hộp quy cách và độ dầy như : , thép hộp vuông 60x60 x 3,thép hộp vuông 60x60 x 4.5, thép...
Thép hộp vuông 65x65

Thép hộp vuông 65x65

Thg12 07 , 2015
Chuyên nhập khẩu thép hộp quy cách và độ dầy như : , thép hộp vuông 65x65 x 6, thép hộp vuông 65x65 x 5, thép hộp...
Thép hộp vuông 75x75

Thép hộp vuông 75x75

Thg12 08 , 2015
Chuyên nhập khẩu thép hộp quy cách và độ dầy như : Thép hộp vuông 75x75 x 4, Thép hộp vuông 75x75 x 3 ,thép hộp...
Thép hộp vuông 90x90

Thép hộp vuông 90x90

Thg12 08 , 2015
Chuyên nhập khẩu thép hộp quy cách và độ dầy như :Thép hộp vuông 90x90 x 3, thép hộp vuông 90x90 x 5, thép hộp...
Thép hộp vuông 100x100

Thép hộp vuông 100x100

Thg12 11 , 2015
Chuyên nhập khẩu thép hộp quy cách và độ dầy như : Thép hộp vuông 100x100 x 3,Thép hộp vuông 100x100 x 4, Thép hộp...
Thép hộp vuông 120x120

Thép hộp vuông 120x120

Thg12 11 , 2015
Chuyên nhập khẩu thép hộp quy cách và độ dầy như : Thép hộp vuông 120x120 x 6, Thép hộp vuông 120x120 x 8, Thép hộp...
Thép hộp vuông 125x125

Thép hộp vuông 125x125

Thg12 11 , 2015
Công Ty Thép Xuyên Á nhập khẩu và cung cấp các loại thép hộp vuông cỡ lớn như: Thép hộp vuông 125x125 x 5, thép...