Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Tags: THÉP HÌNH I 100

THÉP HÌNH I100/ THÉP I100

THÉP HÌNH I100/ THÉP I100

Thg4 03 , 2019
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I100/ Thép I100. Thép I100x50x3.2x6M có trọng lượng 7kg/mét, thép I100x55x4.5x6.5x6M có trọng...
THÉP HÌNH I120 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I120 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thg4 03 , 2019
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I120 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I120x64x4.8x6.5x6M có trọng lượng 11.5kg/mét. Hàng nhập...
THÉP HÌNH I100 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I100 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thg3 25 , 2019
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I100 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I100x50x3.2x6M có trọng lượng 7kg/mét, thép I100x55x4.5x6.5x6M...