Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép tấm nhập khẩu

Thép Tấm Chống Mài Mòn EVERHARD

Thép Tấm Chống Mài Mòn EVERHARD

Thép Tấm Chống Mài Mòn EVERHARD - C340, C400, C450, C500, C550, C600, C400LE, C450LE, C500LE, SP là loại thép siêu chịu mài mòn, có độ...
Thép Tấm Chống Mài Mòn EVERHARD-C400

Thép Tấm Chống Mài Mòn EVERHARD-C400

Thép Tấm Chống Mài Mòn EVERHARD-C400, C340, C450, C500, C550, C600, C400LE, C450LE, C500LE, SP là loại thép siêu chịu mài mòn, có độ...
Thép Tấm Chống Mài Mòn EVERHARD-C500

Thép Tấm Chống Mài Mòn EVERHARD-C500

Thép Tấm Chống Mài Mòn EVERHARD-C500, C340, C400, C450, C550, C600, C400LE, C450LE, C500LE, SP là loại thép siêu chịu mài mòn, có độ...
Thép Tấm S355 tiêu chuẩn EN 10025 : 2004

Thép Tấm S355 tiêu chuẩn EN 10025 : 2004

Thép Tấm S355 tiêu chuẩn EN 10025 : 2004: S355JR / S355J2 / S355J2+N / S355J2H / S355J2+M / S355JO / S355JOH / S355J2G3 / S355J2G4 / S355K2 / S355K2G3 / S355K2G4 / S355JOW / S355JOWP / S355J2WP...
Thép Tấm S355

Thép Tấm S355

Thép tấm S355 là loại thép kết cấu hợp kim thấp cường độ cao, với độ bền và độ dẻo hợp lý, độ va đập...
THÉP TẤM DÀY 60LY/60MM/60LI

THÉP TẤM DÀY 60LY/60MM/60LI

Thép Tấm dày 60mm/ 60li/ 60ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 65LY/65MM/65LI

THÉP TẤM DÀY 65LY/65MM/65LI

Thép Tấm dày 65mm/ 65li/ 65ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 70LY/70MM/70LI

THÉP TẤM DÀY 70LY/70MM/70LI

Thép Tấm dày 70mm/ 70li/ 70ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 75LY/75MM/75LI

THÉP TẤM DÀY 75LY/75MM/75LI

Thép Tấm dày 75mm/ 75li/ 75ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 80LY/80MM/80LI

THÉP TẤM DÀY 80LY/80MM/80LI

Thép Tấm dày 80mm/ 80li/ 80ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 90LY/90MM/90LI

THÉP TẤM DÀY 90LY/90MM/90LI

Thép Tấm dày 90mm/ 90li/ 90ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 100LY/100MM/100LI

THÉP TẤM DÀY 100LY/100MM/100LI

Thép Tấm dày 100mm/ 100li/ 100ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 105LY/105MM/105LI

THÉP TẤM DÀY 105LY/105MM/105LI

Thép Tấm dày 105mm/ 105li/ 105ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 110LY/110MM/110LI

THÉP TẤM DÀY 110LY/110MM/110LI

Thép Tấm dày 110mm/ 110li/ 110ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 120LY/120MM/120LI

THÉP TẤM DÀY 120LY/120MM/120LI

Thép Tấm dày 120mm/ 120li/ 120ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 130LY/130MM/130LI

THÉP TẤM DÀY 130LY/130MM/130LI

Thép Tấm dày 130mm/ 130li/ 130ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 140LY/140MM/140LI

THÉP TẤM DÀY 140LY/140MM/140LI

Thép Tấm dày 140mm/ 140li/ 140ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...
THÉP TẤM DÀY 150LY/150MM/150LI

THÉP TẤM DÀY 150LY/150MM/150LI

Thép Tấm dày 150mm/ 150li/ 150ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355...