Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép tấm nhập khẩu

THÉP TẤM P20/THÉP TẤM AISI P20 TIÊU CHUẨN ASTM A681

THÉP TẤM P20/THÉP TẤM AISI P20 TIÊU CHUẨN ASTM A681

Vật liệuTHÉP TẤM P20/ AISI P20 TIÊU CHUẨN ASTM A681 là một loại thép công cụ hợp kim thấp, linh hoạt, được đặc trưng bởi...
THÉP TẤM P20/THÉP TẤM P2311/ THÉP TẤM 3Cr2Mo

THÉP TẤM P20/THÉP TẤM P2311/ THÉP TẤM 3Cr2Mo

Vật liệu Thép tấm P20/ thép tấm P2311/ Thép tấm 3Cr2Mo là một loại thép công cụ hợp kim thấp, linh hoạt, được đặc trưng...
 THÉP TẤM PERFORM 500 / S500MC

THÉP TẤM PERFORM 500 / S500MC

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM PERFORM 500 / S500MC và các loại THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO như:
THÉP TẤM PERFORM...
THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO PERFORM, XABO, N-A-XTRA

THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO PERFORM, XABO, N-A-XTRA

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO PERFORM, XABO, N-A-XTRA gồm các loại cụ thể như sau...
THÉP TẤM PERFORM, XABO, N-A-XTRA

THÉP TẤM PERFORM, XABO, N-A-XTRA

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO PERFORM, XABO, N-A-XTRA gồm các loại cụ thể như sau...
THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO PERFORM

THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO PERFORM

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO PERFORM gồm các loại cụ thể như sau:
THÉP CƯỜNG LỰC CAO...
THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO XABO

THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO XABO

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO XABO gồm các loại cụ thể như sau:
THÉP CƯỜNG LỰC CAO...
THÉP TẤM PERFORM 700, 650, 600, 550, 500, 460, 420, 380, 355, 315

THÉP TẤM PERFORM 700, 650, 600, 550, 500, 460, 420, 380, 355, 315

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM PERFORM 700, 650, 600, 550, 500, 460, 420, 380, 355, 315 và các loại THÉP...
THÉP TẤM PERFORM 700 / S700MC

THÉP TẤM PERFORM 700 / S700MC

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM PERFORM 700 / S700MC và các loại THÉP TẤM CƯỜNG LỰC CAO như:
THÉP TẤM PERFORM...
THÉP TẤM EVERHARD-SP

THÉP TẤM EVERHARD-SP

Công Ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM EVERHARD-SP và các loại THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN EVERHARD-C340, C400, C450 C500...
THÉP TẤM EVERHARD-C340

THÉP TẤM EVERHARD-C340

Công Ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM EVERHARD-C340 và các loại THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN EVERHARD-C400, C450 C500, C550...
THÉP TẤM EVERHARD-C550

THÉP TẤM EVERHARD-C550

Công Ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM EVERHARD-C550 và các loại THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN EVERHARD-C340, C400, C450 C500...
THÉP TẤM EVERHARD-C600

THÉP TẤM EVERHARD-C600

Công Ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM EVERHARD-C600 và các loại THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN EVERHARD-C340, C400, C450 C500...
THÉP TẤM EVERHARD-C400LE

THÉP TẤM EVERHARD-C400LE

Công Ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM EVERHARD-C400LE và các loại THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN EVERHARD-C340, C400, C450 C500...
THÉP TẤM EVERHARD-C450

THÉP TẤM EVERHARD-C450

Công Ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM EVERHARD-C450 và các loại THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN EVERHARD-C340, C400, C500, C550...
THÉP TẤM EVERHARD-C400

THÉP TẤM EVERHARD-C400

Công Ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM EVERHARD-C400 và các loại THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN EVERHARD-C340, C450, C500, C550...
THÉP TẤM EVERHARD-C500LE

THÉP TẤM EVERHARD-C500LE

Công Ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM EVERHARD-C500LE và các loại THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN EVERHARD-C340, C400, C450,C500...
THÉP TẤM EVERHARD-C500

THÉP TẤM EVERHARD-C500

Công Ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM EVERHARD-C500 và các loại THÉP TẤM CHỊU MÀI MÒN EVERHARD-C340, C400, C450, C550...