Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép hình U

THÉP HÌNH U400/ THÉP U 400

THÉP HÌNH U400/ THÉP U 400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U400/ thép U 400 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U300/ THÉP U 300

THÉP HÌNH U300/ THÉP U 300

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U300/ thép U 300 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U250/ THÉP U 250

THÉP HÌNH U250/ THÉP U 250

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U250/ thép U 250 theo tiêu chuẩn A36, SS400...bao gồm U250x76x6x12m, U250x78x7x12m, U250x78x7x12m...Hàng nhập khẩu...
THÉP HÌNH U200/ THÉP U 200

THÉP HÌNH U200/ THÉP U 200

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U200/ thép U 200 theo tiêu chuẩn A36, SS400...bao gồm U200x69x5.4x12m, U200x71x6.5x12m,U200x75x8.5x12m...
THÉP HÌNH U180/ THÉP U 180

THÉP HÌNH U180/ THÉP U 180

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U180/ thép U 180 theo tiêu chuẩn A36, SS400... Hàng nhập khẩu chính phẩm. Quy cách như...
THÉP HÌNH U160/ THÉP U 160

THÉP HÌNH U160/ THÉP U 160

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U160/ thép U 160 theo tiêu chuẩn A36, SS400... Hàng nhập khẩu chính phẩm. Quy cách như...
THÉP HÌNH U150/ THÉP U 150

THÉP HÌNH U150/ THÉP U 150

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U150/ thép U 150 theo tiêu chuẩn A36, SS400... Hàng nhập khẩu chính phẩm. Quy cách như...
THÉP HÌNH U140/ THÉP U 140

THÉP HÌNH U140/ THÉP U 140

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U140/ thép U 140 theo tiêu chuẩn A36, SS400... Hàng nhập khẩu chính phẩm. Quy cách như...
THÉP HÌNH U125/ THÉP U 125

THÉP HÌNH U125/ THÉP U 125

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U125/ thép U 125 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U120/ THÉP U 120

THÉP HÌNH U120/ THÉP U 120

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U120/ thép U 120 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U100/ THÉP U 100

THÉP HÌNH U100/ THÉP U 100

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U100/ thép U 100 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U80/ THÉP U 80

THÉP HÌNH U80/ THÉP U 80

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U80/ thép U 80 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U75/ THÉP U 75

THÉP HÌNH U75/ THÉP U 75

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U75/ thép U 75 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U65/ THÉP U 65

THÉP HÌNH U65/ THÉP U 65

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U65/ thép U 65 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U64/ THÉP U 64

THÉP HÌNH U64/ THÉP U 64

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U64/ thép U 64 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U63/ THÉP U 63

THÉP HÌNH U63/ THÉP U 63

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U63/ thép U 63 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U50/ THÉP U 50

THÉP HÌNH U50/ THÉP U 50

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U50/ thép U 50 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U49/ THÉP U 49

THÉP HÌNH U49/ THÉP U 49

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U49/ thép U 49 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...