Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép hình I

THÉP HÌNH I200 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I200 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I200 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I200x100x5.5x8x12M có trọng lượng 21.3kg/mét. Hàng nhập khẩu...
THÉP HÌNH I250 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I250 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I250 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I250x125x6x9x12M có trọng lượng 29.6kg/mét, Thép I250x175x7x11x12M có trọng...
THÉP HÌNH I300 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I300 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I300 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I300x150x6.5x9x12M có trọng lượng 36.7kg/mét. Hàng nhập khẩu...
THÉP HÌNH I350 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I350 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I350 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I350x175x7x11x12M có trọng lượng 49.6kg/mét. Hàng nhập khẩu chính...
THÉP HÌNH I400 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I400 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I400 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I400x200x8x13x12M có trọng lượng 66kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I450 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I450 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I450 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I450x200x9x14x12M có trọng lượng 76kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I500 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I500 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I500 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I500x200x10x16x12M có trọng lượng 89.6kg/mét. Hàng nhập khẩu chính...
THÉP HÌNH I600 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I600 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I600 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I600x200x11x17x12M có trọng lượng 89.6kg/mét. Hàng nhập khẩu chính...
THÉP HÌNH I700 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I700 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I700 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I700x300x13x24x12M có trọng lượng 185kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I800 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I800 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I800 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I800x300x14x26x12M có trọng lượng 210kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I900 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I900 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I900 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I900x300x16x18x12M có trọng lượng 240kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
BẢNG QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN THÉP HÌNH I

BẢNG QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN THÉP HÌNH I

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR...