Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép hình I

THÉP HÌNH I HÀN QUỐC

THÉP HÌNH I HÀN QUỐC

Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu THÉP HÌNH I HÀN QUỐC. Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
Ngoài ra công cty chúng tôi còn...
THÉP HÌNH I NHẬT BẢN

THÉP HÌNH I NHẬT BẢN

Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu THÉP HÌNH I NHẬT BẢN. Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
Ngoài ra công cty chúng tôi còn...
THÉP HÌNH I TRUNG QUỐC

THÉP HÌNH I TRUNG QUỐC

Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu THÉP HÌNH I TRUNG QUỐC. Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
Ngoài ra công cty chúng tôi còn...
THÉP HÌNH I THÁI LAN

THÉP HÌNH I THÁI LAN

Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu THÉP HÌNH I THÁI LAN. Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
Ngoài ra công cty chúng tôi còn...
THÉP HÌNH I GIÁ RẺ

THÉP HÌNH I GIÁ RẺ

Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm thép hình I giá rẻ, mẫu mã đa dạng, đạt chất lượng, mua...
THÉP HÌNH I148/ THÉP HÌNH H148

THÉP HÌNH I148/ THÉP HÌNH H148

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I148/ Thép hình H148. Thép I148x100x6x9x12M có trọng lượng 21.1kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I194/ THÉP HÌNH H194

THÉP HÌNH I194/ THÉP HÌNH H194

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I194/ Thép I 194. Thép I194x150x6x9x12M có trọng lượng 30.6kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I244/ THÉP HÌNH H244

THÉP HÌNH I244/ THÉP HÌNH H244

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I244/ Thép hình H244. Thép I244x175x7x11x12M có trọng lượng 44.1kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I294/ THÉP HÌNH H294

THÉP HÌNH I294/ THÉP HÌNH H294

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I294/ Thép hình H294. Thép I294x200x8x12x12M có trọng lượng 56.8kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I198/ I248/ I298/ I396

THÉP HÌNH I198/ I248/ I298/ I396

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I198/ I248/ I298/ I396. Thép I248x124x5x8x12M có trọng lượng 25.7kg/mét, thép I198x99x4.5x7x12M có trọng...
THÉP HÌNH I340/ I346/ I440/ I446

THÉP HÌNH I340/ I346/ I440/ I446

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I340/ I346/ I440/ I446. Thép hình I340x250x9x14x12M có trọng lượng 79.7kg/mét, thép hình I346x174x6x9x12M có...
THÉP HÌNH I582/ I692/ I792/ I482

THÉP HÌNH I582/ I692/ I792/ I482

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I582/ I692/ I792/ I482. Thép I582x300x12x17x12M có trọng lượng 137kg/mét, thép hình I482x300x11x15x12M có trọng lượng...
THÉP HÌNH I588 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I588 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuy��n Á chuyên cung cấp Thép hình I588 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I588x300x12x20x12M có trọng lượng 151kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I594 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I594 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I594 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I594x302x14x23x12M có trọng lượng 175kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I488 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I488 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I488 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I488x300x11x18x12M có trọng lượng 128kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I100/ THÉP I100

THÉP HÌNH I100/ THÉP I100

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I100/ Thép I100. Thép I100x50x3.2x6M có trọng lượng 7kg/mét, thép I100x55x4.5x6.5x6M có trọng...
THÉP HÌNH I120 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I120 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I120 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I120x64x4.8x6.5x6M có trọng lượng 11.5kg/mét. Hàng nhập...
THÉP HÌNH I150 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I150 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I150 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I150x75x5x7x12M có trọng lượng 14kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...