Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Hộp ( Hộp Chữ Nhật - Hộp Vuông)

THÉP HỘP VUÔNG 180X180X10LY/10MM/10LI

THÉP HỘP VUÔNG 180X180X10LY/10MM/10LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180X10LY/10MM/10LI. Thép hộp vuông đen 180x180x10x6000mm. Khối lượng 53.38 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 180X180X12LY/12MM/12LI

THÉP HỘP VUÔNG 180X180X12LY/12MM/12LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180X12LY/12MM/12LI. Thép hộp vuông đen 180x180x12x6000mm. Khối lượng 63.30 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 180X180 DÀY 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY,14LY

THÉP HỘP VUÔNG 180X180 DÀY 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY,14LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180 DÀY 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY, 14LY. theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Thép...
THÉP HỘP VUÔNG 140X140 DÀY 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY,12LY

THÉP HỘP VUÔNG 140X140 DÀY 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY,12LY

Chuyên cung cấp thép hộp vuông 140x140 dày 3ly, 3.5ly, 4ly, 4.5ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly.
Thép hộp vuông 140x140x3li
Thép hộp...
THÉP HỘP VUÔNG 140X140X5LY/5MM/5LI

THÉP HỘP VUÔNG 140X140X5LY/5MM/5LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 140X140X5LY/5MM/5LI. Thép hộp vuông đen 140x140x5x6000mm. Khối lượng 21.22 kg/mét. Theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 140X140X6LY/6MM/6LI

THÉP HỘP VUÔNG 140X140X6LY/6MM/6LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 140X140X6LY/6MM/6LI. Thép hộp vuông đen 140x140x6x6000mm. Khối lượng 25.25 kg/mét. Theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 140X140X8LY/8MM/8LI

THÉP HỘP VUÔNG 140X140X8LY/8MM/8LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 140X140X8LY/8MM/8LI. Thép hộp vuông đen 140x140x8x6000mm. Khối lượng 33.16 kg/mét. Theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 140X140X10LY/10MM/10LI

THÉP HỘP VUÔNG 140X140X10LY/10MM/10LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 140X140X10LY/10MM/10LI. Thép hộp vuông đen 140x140x10x6000mm. Khối lượng 40.82 kg/mét. Theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 70X70X3LY/3MM/3LI

THÉP HỘP VUÔNG 70X70X3LY/3MM/3LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 70X70X3LY/3MM/3LI. Thép hộp vuông đen 70x70x3 có chiều dày 6000mm. Khối lượng 6.31...
THÉP HỘP VUÔNG 70X70X4LY/4MM/4LI

THÉP HỘP VUÔNG 70X70X4LY/4MM/4LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 70X70X4LY/4MM/4LI. Thép hộp vuông đen 70x70x4 có chiều dày 6000mm. Khối lượng 8.29...
THÉP HỘP VUÔNG 70X70X6LY/6MM/6LI

THÉP HỘP VUÔNG 70X70X6LY/6MM/6LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 70X70X6LY/6MM/6LI. Thép hộp vuông đen 70x70x6 có chiều dày 6000mm. Khối lượng 12.06...
THÉP HỘP VUÔNG 70X70X5LY/5MM/5LI

THÉP HỘP VUÔNG 70X70X5LY/5MM/5LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 70X70X5LY/5MM/5LI. Thép hộp vuông đen 70x70x5 có chiều dày 6000mm. Khối lượng 10.21...
THÉP HỘP 300X400/ THÉP HỘP 400X300

THÉP HỘP 300X400/ THÉP HỘP 400X300

Chuyên cung cấpThép hộp 300x400/ THÉP HỘP 400x300. Thép hộp 300x400/ Thép hộp 400x300 có chiều dài 6000mm hoặc 12000mm theo tiêu chuẩn của nhà...
THÉP HỘP 300X400X16LY/MM/ THÉP HỘP 400X300X16LY/MM

THÉP HỘP 300X400X16LY/MM/ THÉP HỘP 400X300X16LY/MM

Chuyên cung cấpThép hộp 300x400x16ly/16mm/ THÉP HỘP 400x300x16ly/16mm. Thép hộp 300x400x16/ Thép hộp 400x300x16 có chiều dài 6000mm hoặc 12000mm theo tiêu chuẩn...
THÉP HỘP 300X400X15LY/MM/ THÉP HỘP 400X300X15LY/MM

THÉP HỘP 300X400X15LY/MM/ THÉP HỘP 400X300X15LY/MM

Chuyên cung cấpThép hộp 300x400x15ly/15mm/ THÉP HỘP 400x300x15ly/15mm. Thép hộp 300x400x15/ Thép hộp 400x300x15 có chiều dài 6000mm hoặc 12000mm theo tiêu chuẩn...
THÉP HỘP VUÔNG 140X140

THÉP HỘP VUÔNG 140X140

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 140X140 độ dầy từ 2.5ly đến 12ly ( 2.5mm đến 12mm ).
THÉP HỘP VUÔNG 140X140X4

THÉP HỘP VUÔNG 140X140X4

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 140X140X4, 3, 5, 6, 8, 10 ly.
THÉP HỘP 400x600/ 600x400 DÀY 10LI

THÉP HỘP 400x600/ 600x400 DÀY 10LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 400x600/ Thép hộp 600x400 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất.
Thép hộp 400x600/ Thép hộp...