Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Hộp ( Hộp Chữ Nhật - Hộp Vuông)

THÉP HỘP ĐEN 150X200X12/ THÉP HỘP 200X150X12

THÉP HỘP ĐEN 150X200X12/ THÉP HỘP 200X150X12

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp đen 150x200x12/ Thép hộp 200x150x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Thép hộp 150x200/ Thép...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X200X12LY/12MM/12LI

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X200X12LY/12MM/12LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 150x200x12ly/12mm/12li theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Thép h���p 150x200/ Thép...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200X150X12LY/12MM/12LI

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200X150X12LY/12MM/12LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 200x150x12ly/12mm/12li theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Thép hộp 150x200/ Thép...
THÉP HỘP 150X200X12LI /THÉP HỘP 150X200X12MM

THÉP HỘP 150X200X12LI /THÉP HỘP 150X200X12MM

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 150x200x12li/ Thép hộp 150x200x12mm theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Thép hộp 150x200/ Thép hộp...
THÉP HỘP 200X150X12LI /THÉP HỘP 200X150X12MM

THÉP HỘP 200X150X12LI /THÉP HỘP 200X150X12MM

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 200x150x12li/ Thép hộp 200x150x12mm theo tiêu chuẩn của nhà sản sản xuất. Thép hộp 150x200/ Thép hộp...
THÉP HỘP 160X200/ THÉP HỘP 200X160

THÉP HỘP 160X200/ THÉP HỘP 200X160

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loạiThép hộp đen 160x200/ hộp 200x160 với độ dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly theo tiêu chuẩn của nhà...
THÉP HỘP 160X200/ THÉP HỘP 200X160 DÀY 4LY, 5LY, 6LY, 8LY

THÉP HỘP 160X200/ THÉP HỘP 200X160 DÀY 4LY, 5LY, 6LY, 8LY

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loạiThép hộp đen 160x200/ hộp 200x160 với độ dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly theo tiêu chuẩn của nhà...
THÉP HỘP 160X200X8LY/8MM/ THÉP HỘP 200X160X8LY/8MM

THÉP HỘP 160X200X8LY/8MM/ THÉP HỘP 200X160X8LY/8MM

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 160x200x8ly/8mm/ Thép hộp 200x160x8ly/8mm có khối lượng 43.21 kg/mét theo...
THÉP HỘP 80X160X5LY/ THÉP HỘP 160X80X5LY

THÉP HỘP 80X160X5LY/ THÉP HỘP 160X80X5LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x160x5ly/ Thép hộp 160x80x5ly. Thép hộp 80x160x5ly/5mm/5li có chiều dài 6000mm, khối lượng 18.06kg...
THÉP HỘP 80X160X6LY/ THÉP HỘP 160X80X6LY

THÉP HỘP 80X160X6LY/ THÉP HỘP 160X80X6LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x160x6ly/ Thép hộp 160x80x6ly. Thép hộp 80x160x6ly/6mm/6li có chiều dài 6000mm, khối lượng 21.48kg...
THÉP HỘP 80X160X8LY/ THÉP HỘP 160X80X8LY

THÉP HỘP 80X160X8LY/ THÉP HỘP 160X80X8LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x160x8ly/ Thép hộp 160x80x8ly. Thép hộp 80x160x8ly/8mm/8li có chiều dài 6000mm, khối lượng 29.14kg...
THÉP HỘP 80X160X10LY/ THÉP HỘP 160X80X10LY

THÉP HỘP 80X160X10LY/ THÉP HỘP 160X80X10LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x160x10ly/ Thép hộp 160x80x10ly. Thép hộp 80x160x10ly/10mm/10li có chiều dài 6000mm, khối lượng 34.54kg...
THÉP HỘP VUÔNG 160X160X5LY/5MM/5LI

THÉP HỘP VUÔNG 160X160X5LY/5MM/5LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 160X160X5LY/5MM/5LI. Thép hộp vuông đen 160x160x5x6000mm. Khối lượng 24.34 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 160X160X6LY/6MM/6LI

THÉP HỘP VUÔNG 160X160X6LY/6MM/6LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 160X160X6LY/6MM/6LI. Thép hộp vuông đen 160x160x6x6000mm. Khối lượng 29.01 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 160X160X10LY/10MM/10LI

THÉP HỘP VUÔNG 160X160X10LY/10MM/10LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 160X160X10LY/10MM/10LI. Thép hộp vuông đen 160x160x10x6000mm. Khối lượng 47.10 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 160X160X8LY/8MM/8LI

THÉP HỘP VUÔNG 160X160X8LY/8MM/8LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 160X160X8LY/8MM/8LI. Thép hộp vuông đen 160x160x8x6000mm. Khối lượng 38.18 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 180X180X5LY/5MM/5LI

THÉP HỘP VUÔNG 180X180X5LY/5MM/5LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180X5LY/5MM/5LI. Thép hộp vuông đen 180x180x5x6000mm. Khối lượng 27.48 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 180X180X6LY/6MM/6LI

THÉP HỘP VUÔNG 180X180X6LY/6MM/6LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180X6LY/6MM/6LI. Thép hộp vuông đen 180x180x6x6000mm. Khối lượng 32.78 kg/mét theo tiêu...