Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Hộp ( Hộp Chữ Nhật - Hộp Vuông)

THÉP HỘP 160X200/ THÉP HỘP 200X160

THÉP HỘP 160X200/ THÉP HỘP 200X160

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loạiThép hộp đen 160x200/ hộp 200x160 với độ dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly theo tiêu chuẩn của nhà...
THÉP HỘP 160X200/ THÉP HỘP 200X160 DÀY 4LY, 5LY, 6LY, 8LY

THÉP HỘP 160X200/ THÉP HỘP 200X160 DÀY 4LY, 5LY, 6LY, 8LY

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loạiThép hộp đen 160x200/ hộp 200x160 với độ dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly theo tiêu chuẩn của nhà...
THÉP HỘP 160X200X8LY/8MM/ THÉP HỘP 200X160X8LY/8MM

THÉP HỘP 160X200X8LY/8MM/ THÉP HỘP 200X160X8LY/8MM

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 160x200x8ly/8mm/ Thép hộp 200x160x8ly/8mm có khối lượng 43.21 kg/mét theo...
THÉP HỘP 80X160X5LY/ THÉP HỘP 160X80X5LY

THÉP HỘP 80X160X5LY/ THÉP HỘP 160X80X5LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x160x5ly/ Thép hộp 160x80x5ly. Thép hộp 80x160x5ly/5mm/5li có chiều dài 6000mm, khối lượng 18.45kg...
THÉP HỘP 80X160X6LY/ THÉP HỘP 160X80X6LY

THÉP HỘP 80X160X6LY/ THÉP HỘP 160X80X6LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x160x6ly/ Thép hộp 160x80x6ly. Thép hộp 80x160x6ly/6mm/6li có chiều dài 6000mm, khối lượng 22.04kg...
THÉP HỘP 80X160X8LY/ THÉP HỘP 160X80X8LY

THÉP HỘP 80X160X8LY/ THÉP HỘP 160X80X8LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x160x8ly/ Thép hộp 160x80x8ly. Thép hộp 80x160x8ly/8mm/8li có chiều dài 6000mm, khối lượng 29.14kg...
THÉP HỘP 80X160X10LY/ THÉP HỘP 160X80X10LY

THÉP HỘP 80X160X10LY/ THÉP HỘP 160X80X10LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hộp 80x160x10ly/ Thép hộp 160x80x10ly. Thép hộp 80x160x10ly/10mm/10li có chiều dài 6000mm, khối lượng 36.11kg...
THÉP HỘP VUÔNG 160X160X5LY/5MM/5LI

THÉP HỘP VUÔNG 160X160X5LY/5MM/5LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 160X160X5LY/5MM/5LI. Thép hộp vuông đen 160x160x5x6000mm. Khối lượng 24.34 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 160X160X6LY/6MM/6LI

THÉP HỘP VUÔNG 160X160X6LY/6MM/6LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 160X160X6LY/6MM/6LI. Thép hộp vuông đen 160x160x6x6000mm. Khối lượng 29.01 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 160X160X10LY/10MM/10LI

THÉP HỘP VUÔNG 160X160X10LY/10MM/10LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 160X160X10LY/10MM/10LI. Thép hộp vuông đen 160x160x10x6000mm. Khối lượng 47.10 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 160X160X8LY/8MM/8LI

THÉP HỘP VUÔNG 160X160X8LY/8MM/8LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 160X160X8LY/8MM/8LI. Thép hộp vuông đen 160x160x8x6000mm. Khối lượng 38.18 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 180X180X5LY/5MM/5LI

THÉP HỘP VUÔNG 180X180X5LY/5MM/5LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180X5LY/5MM/5LI. Thép hộp vuông đen 180x180x5x6000mm. Khối lượng 27.48 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 180X180X6LY/6MM/6LI

THÉP HỘP VUÔNG 180X180X6LY/6MM/6LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180X6LY/6MM/6LI. Thép hộp vuông đen 180x180x6x6000mm. Khối lượng 32.78 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 180X180X8LY/8MM/8LI

THÉP HỘP VUÔNG 180X180X8LY/8MM/8LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180X8LY/8MM/8LI. Thép hộp vuông đen 180x180x8x6000mm. Khối lượng 43.21 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 180X180X10LY/10MM/10LI

THÉP HỘP VUÔNG 180X180X10LY/10MM/10LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180X10LY/10MM/10LI. Thép hộp vuông đen 180x180x10x6000mm. Khối lượng 53.38 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 180X180X12LY/12MM/12LI

THÉP HỘP VUÔNG 180X180X12LY/12MM/12LI

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180X12LY/12MM/12LI. Thép hộp vuông đen 180x180x12x6000mm. Khối lượng 63.30 kg/mét theo tiêu...
THÉP HỘP VUÔNG 180X180 DÀY 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY,14LY

THÉP HỘP VUÔNG 180X180 DÀY 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY,14LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP HỘP VUÔNG 180X180 DÀY 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY, 14LY. theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Thép...
THÉP HỘP VUÔNG 140X140 DÀY 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY,12LY

THÉP HỘP VUÔNG 140X140 DÀY 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY,12LY

Chuyên cung cấp thép hộp vuông 140x140 dày 3ly, 3.5ly, 4ly, 4.5ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly.
Thép hộp vuông 140x140x3li
Thép hộp...