Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Hình ( H-I-U-V)

THÉP HÌNH I600 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I600 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I600 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I600x200x11x17x12M có trọng lượng 89.6kg/mét. Hàng nhập khẩu chính...
THÉP HÌNH I700 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I700 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I700 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I700x300x13x24x12M có trọng lượng 185kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I800 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I800 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I800 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I800x300x14x26x12M có trọng lượng 210kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
THÉP HÌNH I900 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH I900 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I900 tiêu chuẩn A36/ SS400. Thép I900x300x16x18x12M có trọng lượng 240kg/mét. Hàng nhập khẩu chính phẩm...
BẢNG QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN THÉP HÌNH U

BẢNG QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN THÉP HÌNH U

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3...Hàng nhập khẩu chính...
 THÉP HÌNH H - I JIS G3101 - SS400

THÉP HÌNH H - I JIS G3101 - SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I JIS G3101 - SS400 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN ASTM A36

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN ASTM A36

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN A572 GR.50

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN A572 GR.50

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn A572 Gr.50, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN Q345B

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN Q345B

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn Q345B, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S355/ S355JR/ S355JO

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S355/ S355JR/ S355JO

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn S355/ S355JR/ S355JO, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S275, S275JR, S275JO...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S275/ S275JR/ S275JO

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S275/ S275JR/ S275JO

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn S275/ S275JR/ S275JO. Ngoài ra còn có JIS G3101 SS400, Q345B, A572...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S235/ S235JR/ S235JO

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S235/ S235JR/ S235JO

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn S235/ S235JR/ S235JO. Ngoài ra còn có JIS G3101 SS400, Q345B, A572...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN CT3

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN CT3

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn CT3. Ngoài ra còn có JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S235...
THÉP HÌNH H100 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH H100 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H100 tiêu chuẩn A36/ SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép H100x100x6x8x6M có trọng lượng 17.2kg...
THÉP HÌNH H125/ THÉP H125 TIÊU CHUẨN A572 Gr.50

THÉP HÌNH H125/ THÉP H125 TIÊU CHUẨN A572 Gr.50

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H125/ Thép H125 tiêu chuẩn A572 Gr.50, A572, Q345, S355, S275, S235, A36, SS400.... Thép H125x125x6...
THÉP HÌNH H150/ THÉP H150

THÉP HÌNH H150/ THÉP H150

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H150/ Thép H150, A572, Q345, S355, S275, S235, A36, SS400.... Thép H150x150x7x10x12M có trọng lượng 31.5kg...
THÉP HÌNH H175/ THÉP H175

THÉP HÌNH H175/ THÉP H175

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H175/ Thép H175, A572, Q345, S355, S275, S235, A36, SS400.... Thép H175x175x7.5x11x12M có trọng lượng 40...
THÉP HÌNH H200/ THÉP H200

THÉP HÌNH H200/ THÉP H200

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H200/ Thép H200, A572, Q345, S355, S275, S235, A36, SS400.... Thép H200x200x8x12x12M có trọng lượng 49.9kg...