Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Hình ( H-I-U-V)

THÉP HÌNH V125/ THÉP V125

THÉP HÌNH V125/ THÉP V125

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V125/ Thép V125 hay còn gọi là thép góc L125...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V120/ THÉP V120

THÉP HÌNH V120/ THÉP V120

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V120/ Thép V120 hay còn gọi là thép góc L120...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V100/ THÉP V100

THÉP HÌNH V100/ THÉP V100

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V100/ Thép V100 hay còn gọi là thép góc L100...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V90/ THÉP V90

THÉP HÌNH V90/ THÉP V90

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V90/ Thép V90 hay còn gọi là thép góc L90...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V80/ THÉP V80

THÉP HÌNH V80/ THÉP V80

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V80/ Thép V80 hay còn gọi là thép góc L80...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V75/ THÉP V75

THÉP HÌNH V75/ THÉP V75

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V75/ Thép V75 hay còn gọi là thép góc L75...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V70/ THÉP V70

THÉP HÌNH V70/ THÉP V70

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V70/ Thép V70 hay còn gọi là thép góc L70...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V65/ THÉP V65

THÉP HÌNH V65/ THÉP V65

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V65/ Thép V65 hay còn gọi là thép góc L65...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V63/ THÉP V63

THÉP HÌNH V63/ THÉP V63

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V63/ Thép V63 hay còn gọi là thép góc L63...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V50/ THÉP V50

THÉP HÌNH V50/ THÉP V50

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V50/ Thép V50 hay còn gọi là thép góc L50...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V40/ THÉP V40

THÉP HÌNH V40/ THÉP V40

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V40/ Thép V40 hay còn gọi là thép góc L40...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP HÌNH V30/ THÉP V30

THÉP HÌNH V30/ THÉP V30

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V30/ Thép V30 hay còn gọi là thép góc L30...Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
BẢNG QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN THÉP HÌNH V

BẢNG QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN THÉP HÌNH V

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình V hay còn gọi là thép góc L theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, SS540...
THÉP HÌNH U400/ THÉP U 400

THÉP HÌNH U400/ THÉP U 400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U400/ thép U 400 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U300/ THÉP U 300

THÉP HÌNH U300/ THÉP U 300

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U300/ thép U 300 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, S235, S235JR, S235JO, CT3, S355...
THÉP HÌNH U250/ THÉP U 250

THÉP HÌNH U250/ THÉP U 250

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U250/ thép U 250 theo tiêu chuẩn A36, SS400...bao gồm U250x76x6x12m, U250x78x7x12m, U250x78x7x12m...Hàng nhập khẩu...
THÉP HÌNH U200/ THÉP U 200

THÉP HÌNH U200/ THÉP U 200

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U200/ thép U 200 theo tiêu chuẩn A36, SS400...bao gồm U200x69x5.4x12m, U200x71x6.5x12m,U200x75x8.5x12m...
THÉP HÌNH U180/ THÉP U 180

THÉP HÌNH U180/ THÉP U 180

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình U180/ thép U 180 theo tiêu chuẩn A36, SS400... Hàng nhập khẩu chính phẩm. Quy cách như...