Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Sản phẩm

Thép Ống ( Ống Đúc - Ống Hàn )

Thép Tròn Đặc, Láp tròn đặc

Thép tấm nhập khẩu

Thép Hộp ( Hộp Chữ Nhật - Hộp Vuông)

Thép Hình ( H-I-U-V)

Đồng Đỏ

Đồng Thau

Thép Inox 210/304/310/316/410/430

Thép Ray ( Rail )