Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Tags: thép tấm astm a516

Thép tấm ASTM A515

Thép tấm ASTM A515

Thg1 14 , 2016
Thép tấm ASTM A515, Thép tấm ASTM A516với ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất tốt nên Thép tấm ASTM A515, thép tấm ASTM A516...
thép tấm ASTM A516

thép tấm ASTM A516

Thg12 22 , 2015
Thép tấm ASTM A516, Thép tấm ASTM A515 với ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất tốt nên Thép tấm ASTM A516, thép tấm ASTM...