Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Tags: ASTM A572

Thép tấm ASTM A572

Thép tấm ASTM A572

Thg12 24 , 2015
Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm ASTM A572 sau: Thép tấm ASTM A572-Gr.42, Thép tấm ASTM A572-Gr.45...