Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Tags: ASTM A516

Thép tấm ASTM A515

Thép tấm ASTM A515

Thg1 14 , 2016
Thép tấm ASTM A515, Thép tấm ASTM A516với ưu điểm chịu nhiệt, chịu áp suất tốt nên Thép tấm ASTM A515, thép tấm ASTM A516...