Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép tấm nhập khẩu

Thép Tấm dày 16mm / 16 ly

Thép Tấm dày 16mm / 16 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 16mm / 16 ly, thép tấm dày 5mm / 5...
Thép Tấm dày 18mm / 18 ly

Thép Tấm dày 18mm / 18 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 18mm / 18 ly, thép tấm dày 5mm / 5...
Thép Tấm dày 20mm / 20 ly

Thép Tấm dày 20mm / 20 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 20mm / 20 ly, thép tấm dày 5mm / 5...
Thép Tấm dày 22mm / 22 ly

Thép Tấm dày 22mm / 22 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 22mm / 22 ly, thép tấm dày 5mm / 5...
Thép Tấm dày 25mm / 25 ly

Thép Tấm dày 25mm / 25 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 25mm / 25 ly, thép tấm dày 5mm / 5...
Thép Tấm dày 30mm / 30 ly

Thép Tấm dày 30mm / 30 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 30mm / 30 ly, thép tấm dày 5mm / 5...
Thép Tấm dày 32mm / 32 ly

Thép Tấm dày 32mm / 32 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 32mm / 32 ly, thép tấm dày 35mm / 35...
Thép Tấm dày 35mm / 35 ly

Thép Tấm dày 35mm / 35 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 35mm / 35 ly, thép tấm dày 32mm / 32...
Thép Tấm dày 40mm / 40 ly

Thép Tấm dày 40mm / 40 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 40mm / 40 ly, thép tấm dày 32mm / 32...
Thép Tấm dày 45mm / 45 ly

Thép Tấm dày 45mm / 45 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 45mm / 45 ly, thép tấm dày 32mm / 32...
Thép Tấm dày 50mm / 50 ly

Thép Tấm dày 50mm / 50 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 50mm / 50 ly, thép tấm dày 32mm / 32...
Thép Tấm dày 55mm / 55 ly

Thép Tấm dày 55mm / 55 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép Tấm dày 55mm / 55 ly, thép tấm dày 32mm / 32...
Thép Tấm dày 60mm, 70mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm, 120mm, 150mm

Thép Tấm dày 60mm, 70mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm, 120mm, 150mm

Công Ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép Tấm dày chất lượng tốt - giá rẻ: Thép Tấm dày 60mm, 70mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm...
Thép Tấm loại dày

Thép Tấm loại dày

Thép Tấm loại dày giá rẻ - chất lượng tốt.
Thép Tấm dày 9mm / 9 ly

Thép Tấm dày 9mm / 9 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép tấm dày 9mm / 9 ly, thép tấm dày 5mm / 5...
Thép Tấm dày 15mm / 15 ly

Thép Tấm dày 15mm / 15 ly

Công Ty Thép Xuyên Á cung cấp thép tấm chất lượng tốt - giá rẻ:
Thép tấm dày 15mm / 15 ly, thép tấm dày 5mm / 5...
Thép Tấm SS490

Thép Tấm SS490

Thép Tấm SS490 theo tiêu chuẩn JIS G3101 của Nhật Bản.
Tiêu chuẩn JIS G3101 gồm Thép Tấm SS330, SS400, SS490, SS540.