Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép tấm nhập khẩu

THÉP TẤM GÂN S355/S275/S235

THÉP TẤM GÂN S355/S275/S235

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN S355-S275-S235 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT S355-S275-S235, THÉP TẤM...
THÉP TẤM GÂN S355JR/S275JR/S235JR

THÉP TẤM GÂN S355JR/S275JR/S235JR

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN S355JR-S275JR-S235JR hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT S355JR-S275JR-S235JR, THÉP TẤM...
THÉP TẤM GÂN S355JO/S275JO/S235JO

THÉP TẤM GÂN S355JO/S275JO/S235JO

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN S355JO-S275JO-S235JO hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT S355JO-S275JO-S235JO, THÉP TẤM...
THÉP TẤM GÂN CT3

THÉP TẤM GÂN CT3

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN CT3 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT CT3, THÉP TẤM NHÁM CT3...Hàng nhập...
THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT SS400

THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT SS400 hay còn gọi là THÉP TẤM NHÁM SS400... Với độ dày 2ly, 3ly, 4ly...
THÉP TẤM GÂN A572 DÀY 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

THÉP TẤM GÂN A572 DÀY 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN A572 DÀY 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG...
THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT A36

THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT A36

Thép Xuyên Á chuyên cung cấpTHÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT A36 hay còn gọi là THÉP TẤM NHÁM A36. Với độ dày 3ly, 4ly, 5ly, 6ly...
THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT A572

THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT A572

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT A572 hay còn gọi là THÉP TẤM NHÁM A572... Với độ dày 3ly, 4ly, 5ly...
THÉP TẤM GÂN CHỐNG TRƯỢT 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

THÉP TẤM GÂN CHỐNG TRƯỢT 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN CHỐNG TRƯỢT với độ dày 2ly, 3ly, 4ly, 5y, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly. Mác thép...
THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY, A36, AH36

THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY, A36, AH36

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY, A36, AH36. Mác thép SS400, SS300, Q235...
THÉP TẤM GÂN Q235 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

THÉP TẤM GÂN Q235 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN Q235 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG...
THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT Q235

THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT Q235

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT Q235 hay gọi là THÉP TẤM NHÁM Q235...Hàng nhập khẩu - giá rẻ - đảm bảo...
THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT SS490

THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT SS490

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT SS490 hay còn gọi là THÉP TẤM NHÁM SS490, thép tấm gân SS490...Hàng nhập...
THÉP TẤM GÂN SS490 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

THÉP TẤM GÂN SS490 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN SS490 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG...
THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT AH36

THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT AH36

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT AH36 hay còn gọi là THÉP TẤM GÂN AH36, THÉP TẤM NHÁM AH36...Hàng nhập...
THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT AH36 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT AH36 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT AH36 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY hay còn gọi là THÉP TẤM GÂN...
THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT S355

THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT S355

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT S355 hay còn gọi là THÉP TẤM GÂN S355, THÉP TẤM NHÁM S355...Hàng nhập...
THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT CT3 DÀY 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT CT3 DÀY 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT CT3 DÀY 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY Mác thép: SS400, A36, A572, S355...