Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép tấm nhập khẩu

GIA CÔNG THÉP TẤM GÂN

GIA CÔNG THÉP TẤM GÂN

Công ty Thép Xuyên Á chuyên NHẬN GIA CÔNG CẮT, CHẤN, DẬP THÉP TẤM GÂN THEO YÊU CẦU theo tiêu chuẩn mác thép SS400, A36...
THÉP TẤM GÂN GIÁ RẺ

THÉP TẤM GÂN GIÁ RẺ

Thép Xuyên Á luôn được biết đến là sản phẩm thép tấm gân giá rẻ hay còn gọi là thép tấm chông trượt đạt chất...
THÉP TẤM GÂN GIÁ RẺ TẠI TPHCM

THÉP TẤM GÂN GIÁ RẺ TẠI TPHCM

Thép Xuyên Á luôn được biết đến là sản phẩm thép tấm gân giá rẻ tại tphcm hay còn gọi là thép tấm chông trượt...
THÉP TẤM GÂN DÀY 12 LY/ 12mm

THÉP TẤM GÂN DÀY 12 LY/ 12mm

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN DÀY 12 LY/ 12mm hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT 12LY/ 12mm, THÉP TẤM...
THÉP TẤM GÂN SS400 DÀY 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY,10LY, 12LY

THÉP TẤM GÂN SS400 DÀY 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY,10LY, 12LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN SS400 DÀY 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY,10LY, 12LY hay còn gọi là THÉP TẤM...
THÉP TẤM GÂN A36 DÀY 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY,10LY, 12LY

THÉP TẤM GÂN A36 DÀY 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY,10LY, 12LY

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN A36 DÀY 2LY, 3LY, 4LY, 5LY, 6LY, 8LY,10LY, 12LY hay còn gọi là THÉP TẤM...
THÉP TẤM GÂN A36

THÉP TẤM GÂN A36

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN A36 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT A36, THÉP TẤM NHÁM A36...Hàng nhập...
THÉP TẤM GÂN SS400

THÉP TẤM GÂN SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN SS400 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT SS400, THÉP TẤM NHÁM SS400...Hàng nhập...
THÉP TẤM GÂN A572

THÉP TẤM GÂN A572

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN A572 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT A572, THÉP TẤM NHÁM A572...Hàng nhập...
THÉP TẤM GÂN S355

THÉP TẤM GÂN S355

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN S355 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT S355, THÉP TẤM NHÁM S355...Hàng nhập...
THÉP TẤM GÂN AH36

THÉP TẤM GÂN AH36

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN AH36 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT AH36, THÉP TẤM NHÁM AH36...Hàng nhập...
THÉP TẤM GÂN SS490

THÉP TẤM GÂN SS490

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN SS490 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT SS490, THÉP TẤM NHÁM SS490...Hàng nhập...
THÉP TẤM GÂN Q235

THÉP TẤM GÂN Q235

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN Q235 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT Q235, THÉP TẤM NHÁM Q235...Hàng nhập...
THÉP TẤM GÂN Q345

THÉP TẤM GÂN Q345

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN Q345 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT Q345, THÉP TẤM NHÁM Q345...Hàng nhập...
THÉP TẤM GÂN S355/S275/S235

THÉP TẤM GÂN S355/S275/S235

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN S355-S275-S235 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT S355-S275-S235, THÉP TẤM...
THÉP TẤM GÂN S355JR/S275JR/S235JR

THÉP TẤM GÂN S355JR/S275JR/S235JR

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN S355JR-S275JR-S235JR hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT S355JR-S275JR-S235JR, THÉP TẤM...
THÉP TẤM GÂN S355JO/S275JO/S235JO

THÉP TẤM GÂN S355JO/S275JO/S235JO

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN S355JO-S275JO-S235JO hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT S355JO-S275JO-S235JO, THÉP TẤM...
THÉP TẤM GÂN CT3

THÉP TẤM GÂN CT3

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM GÂN CT3 hay còn gọi là THÉP TẤM CHỐNG TRƯỢT CT3, THÉP TẤM NHÁM CT3...Hàng nhập...