Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép tấm nhập khẩu

THÉP TẤM S25C/ THÉP TẤM C25

THÉP TẤM S25C/ THÉP TẤM C25

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM S25C/ THÉP TẤM C25, thép tấm S45C, C45, C40, S40C, C35, S35C, C30, S30C, C25, S25C, S20C...
THÉP TẤM S30C/ THÉP TẤM C30

THÉP TẤM S30C/ THÉP TẤM C30

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM S30C/ THÉP TẤM C30, thép tấm S45C, C45, C40, S40C, C35, S35C, C50, S50C, C25, S25C, S20C...
THÉP TẤM S35C/ THÉP TẤM C35

THÉP TẤM S35C/ THÉP TẤM C35

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM S35C/ THÉP TẤM C35, thép tấm S45C, C45, C40, S40C, C55, S55C, C50, S50C, C25, S25C, S20C...
THÉP TẤM S40C/ THÉP TẤM C40

THÉP TẤM S40C/ THÉP TẤM C40

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM S40C/ THÉP TẤM C40, thép tấm S45C, C45, C30, S30C, C55, S55C, C50, S50C, C25, S25C, S20C...
THÉP TẤM S30C

THÉP TẤM S30C

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM S30C/ THÉP TẤM C30, thép tấm S45C, C45, C40, S40C, C35, S35C, C50, S50C, C25, S25C, S20C...
THÉP TẤM S40C

THÉP TẤM S40C

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM S40C/ THÉP TẤM C40, thép tấm S45C, C45, C30, S30C, C55, S55C, C50, S50C, C25, S25C, S20C...
THÉP TẤM S50C

THÉP TẤM S50C

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP TẤM S50C/ THÉP TẤM C50, thép tấm S45C, C45, C40, S40C, C35, S35C, C30, S30C, C25, S25C, thép...
THÉP TẤM HARDOX 450

THÉP TẤM HARDOX 450

Cty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm chế tạo: THÉP TẤM HARDOX, thép tấm hardox 400, thép tấm hardox 450, thép tấm hardox...
THÉP TẤM HARDOX 500

THÉP TẤM HARDOX 500

Công ty Thép Xuyên Á cung cấp các loại thép chịu mài mòn/chống mài mòn như thép tấm Hardox 400, hardox 450, thép tấm...
THÉP TẤM HARDOX 400

THÉP TẤM HARDOX 400

Cty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm chế tạo: Thép tấm HARDOX, Thép tấm HARDOX 400, Thép tấm HARDOX 450, Thép tấm HARDOX...
THÉP TẤM S20C, THÉP TẤM C20

THÉP TẤM S20C, THÉP TẤM C20

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm đặc chủng THÉP TẤM S20C, THÉP TẤM C20... Ngoài ra còn có thép tấm C50, C35, C30...
THÉP TẤM S20C

THÉP TẤM S20C

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm đặc chủng THÉP TẤM S20C, THÉP TẤM C20... Ngoài ra còn có thép tấm C50, C35, C30...
THÉP TẤM S45C/C45/CT45/CT3

THÉP TẤM S45C/C45/CT45/CT3

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm đặc chủng THÉP TẤM S45C/C45/CT45/CT3... Ngoài ra còn có thép tấm A572, A36, Q345...
THÉP TẤM CT45

THÉP TẤM CT45

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm đặc chủng THÉP TẤM CT45... Ngoài ra còn có thép tấm SS400, AH36, DH36, EH36, S45C, C45...
THÉP TẤM CT3

THÉP TẤM CT3

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm đặc chủng THÉP TẤM CT3... Ngoài ra còn có thép tấm SS400, AH36, DH36, EH36, S45C, C45...
THÉP TẤM C45

THÉP TẤM C45

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm đặc chủng THÉP TẤM C45...Hàng nhập khẩu- giá rẻ. Xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn...
THÉP TẤM S45C

THÉP TẤM S45C

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm đặc chủng THÉP TẤM S45C...Hàng nhập khẩu- giá rẻ. Xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn...
THÉP TẤM CHẾ TẠO S45C

THÉP TẤM CHẾ TẠO S45C

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm đặc chủng THÉP TẤM CHẾ TẠO S45C...Hàng nhập khẩu- giá rẻ. Xuất xứ Nhật Bản, Trung...