Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Tròn Đặc, Láp tròn đặc

THÉP TRÒN CACBON S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S50C, S55C

THÉP TRÒN CACBON S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S50C, S55C

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn cacbon: S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C, S55C.
Ngoài ra Công ty còn cung...
THÉP TRÒN ĐẶC S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C

THÉP TRÒN ĐẶC S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn đặc: S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C
Ngoài ra Công ty còn cung cấp...
THÉP TRÒN ĐẶC S45C, LÁP TRÒN ĐẶC C45

THÉP TRÒN ĐẶC S45C, LÁP TRÒN ĐẶC C45

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn trơn S30C,S35C, S20C, S40C, S45C, S50C,SCM420, SCM440, SCR 420, SCR440, SKD11, SKD61, 2080...
THÉP TRÒN ĐẶC S55C

THÉP TRÒN ĐẶC S55C

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn trơn S30C,S35C, S20C, S40C, S45C, S50C,SCM420, SCM440, SCR 420, SCR440, SKD11, SKD61, 2080...
THÉP TRÒN ĐẶC S50C

THÉP TRÒN ĐẶC S50C

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn trơn S30C,S35C, S20C, S40C, S45C, S50C,SCM420, SCM440, SCR 420, SCR440, SKD11, SKD61, 2080...
THÉP TRÒN ĐẶC S30C

THÉP TRÒN ĐẶC S30C

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn trơn S30C,S35C, S20C, S40C, S45C, S50C,SCM420, SCM440, SCR 420, SCR440, SKD11, SKD61, 2080...
THÉP TRÒN ĐẶC S40C

THÉP TRÒN ĐẶC S40C

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn trơn S30C, S35C, S20C, S40C, S45C, S50C,SCM420, SCM440, SCR 420, SCR440, SKD11, SKD61, 2080...
THÉP TRÒN ĐẶC S35C

THÉP TRÒN ĐẶC S35C

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn đặc S35C
Ngoài ra công ty còn nhập khẩu các loại thép tròn trơn: CT3...
THÉP TRÒN ĐẶC S20C

THÉP TRÒN ĐẶC S20C

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn đặc S20C
Ngoài ra công ty còn nhập khẩu các loại thép tròn trơn: CT3...
Thép tròn đặc S45C, láp đặc S45C

Thép tròn đặc S45C, láp đặc S45C

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn đặc S45C, láp đặc S45C
Ngoài ra công ty còn nhập khẩu các loại thép...
Thép tròn đặc, thép thanh tròn CT3

Thép tròn đặc, thép thanh tròn CT3

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép thép tròn đặc, thép thanh tròn CT3
Ngoài ra công ty còn nhập khẩu các loại...
THÉP TRÒN CT3

THÉP TRÒN CT3

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn CT3
Ngoài ra công ty còn nhập khẩu các loại thanh tròn đặc: S45C, S50C...
THÉP TRÒN ĐẶC CT3

THÉP TRÒN ĐẶC CT3

Công ty Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu thép tròn đặc CT3
Ngoài ra công ty còn nhập khẩu các loại thép tròn trơn: S45C...
Thép tròn trơn đặc

Thép tròn trơn đặc

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thép Xuyên Á chuyên nhập khẩu các loại Thép tròn trơn đặc- Thép tròn hợp kim, thép tròn chế...
Thép Tròn Đặc SCM415

Thép Tròn Đặc SCM415

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép hợp kim Cr-Mo: Thép tròn đặc SCM415 / SCM420 / SCM435 / SCM440, thép tấm, thép vuông đặc...
Thép Tròn Hợp Kim SCM440

Thép Tròn Hợp Kim SCM440

Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép Tròn Hợp Kim SCM440.
Thép SCM là Thép hợp kim Cr-Mo: Thép tròn đặc SCM440...
THÉP TRÒN SCM440 / THÉP TRÒN SCM420 / THÉP TRÒN SCR435 / THÉP TRÒN SCR440.

THÉP TRÒN SCM440 / THÉP TRÒN SCM420 / THÉP TRÒN SCR435 / THÉP TRÒN SCR440.

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP XUYÊN Á Là những Công ty chuyên Xuất Nhập Khẩu về các mặt hàng về thép ,đặc biệt...
Thép tròn đặc s45c

Thép tròn đặc s45c

Thép tròn đặc s45c phi 12,14,16,18,20,22,24,25,28,30,35,36,
40,42,45,50,55,60,65,70...