Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Hộp ( Hộp Chữ Nhật - Hộp Vuông)

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200X300

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200X300

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 200x300 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350...
THÉP HỘP 200X300 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly

THÉP HỘP 200X300 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly

Chuyên cung cấp thép hộp 200x300 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly.
Thép hộp 200x300x4
Thép hộp 200x300x5
Thép hộp 200x300x6...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300X200

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300X200

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 300x200 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300X150

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 300X150

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 300x150 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép...
THÉP HỘP 300X150 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 15ly

THÉP HỘP 300X150 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 15ly

Chuyên cung cấp thép hộp 300x150 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Thép hộp 300x150x4
Thép hộp 300x150x5
Thép hộp 300x150x6
Thép...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X300

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X300

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 150x300
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350, thép hộp 350x150,thép hộp 300x200, thép...
THÉP HỘP 150X300

THÉP HỘP 150X300

Chuyên cung cấp thép hộp 150x300
Thép hộp 150x300x4
Thép hộp 150x300x5
Thép hộp 150x300x6
Thép hộp 150x300x8
Thép hộp 150x300x9
Thép hộp 150x300x10
Thép...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250X150

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 250X150

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 250x150
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350, thép hộp 350x150,thép hộp 300x200, thép...
THÉP HỘP 250X150

THÉP HỘP 250X150

Chuyên cung cấp thép hộp 250x150
Thép hộp 250x150x4.5
Thép hộp 250x150x5
Thép hộp 250x150x6
Thép hộp 250x150x8
Thép hộp 250x150x9
Thép hộp 250x150x10...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X250

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X250

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 150x250
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350, thép hộp 350x150,thép hộp 300x200, thép...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100X200

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100X200

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 100x200
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350, thép hộp 350x150,thép hộp 300x200, thép...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200X100

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200X100

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 200x100
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350, thép hộp 350x150,thép hộp 300x200, thép...
THÉP HỘP 100X200

THÉP HỘP 100X200

Chuyên cung cấp thép hộp 100x200
Thép hộp 100x200x2
Thép hộp 100x200x2.5
Thép hộp 100x200x3
Thép hộp 100x200x4
Thép hộp 100x200x5
Thép hộp 100x200x6...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100X150

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100X150

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 100x150
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350, thép hộp 350x150,thép hộp 300x200, thép...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X100

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X100

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 150x100
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350, thép hộp 350x150,thép hộp 300x200, thép...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75X150

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 75X150

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 75x150
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350, thép hộp 350x150,thép hộp 300x200, thép...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X75

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X75

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 150x75
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350, thép hộp 350x150,thép hộp 300x200, thép...
THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80X120

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 80X120

Chuyên cung cấp thép hộp chữ nhật 80x120
Ngoài ra còn có thép hộp 200x400, thép hộp 250x350, thép hộp 350x150,thép hộp 300x200, thép...