Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Hộp ( Hộp Chữ Nhật - Hộp Vuông)

Thép hộp vuông S235, S275, S355

Thép hộp vuông S235, S275, S355

Thép hộp chữ nhật, Thép hộp vuông S235, S275, S355
Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam...