Liên hệ Danh mục chính
Hotline: (+84 ) 933 768 689

Thép Hình ( H-I-U-V)

THÉP HÌNH I100/ THÉP I100

THÉP HÌNH I100/ THÉP I100

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I100/ Thép I100. Thép I100x50x3.2x6M có trọng lượng 7kg/mét, thép I100x55x4.5x6.5x6M có trọng...
BẢNG QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN THÉP HÌNH H

BẢNG QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN THÉP HÌNH H

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR...
BẢNG QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN THÉP HÌNH I

BẢNG QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN THÉP HÌNH I

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình I theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR...
 THÉP HÌNH H - I JIS G3101 - SS400

THÉP HÌNH H - I JIS G3101 - SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I JIS G3101 - SS400 theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN ASTM A36

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN ASTM A36

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN A572 GR.50

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN A572 GR.50

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn A572 Gr.50, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN Q345B

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN Q345B

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn Q345B, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S355/ S355JR/ S355JO

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S355/ S355JR/ S355JO

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn S355/ S355JR/ S355JO, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S275, S275JR, S275JO...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S275/ S275JR/ S275JO

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S275/ S275JR/ S275JO

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn S275/ S275JR/ S275JO. Ngoài ra còn có JIS G3101 SS400, Q345B, A572...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S235/ S235JR/ S235JO

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN S235/ S235JR/ S235JO

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn S235/ S235JR/ S235JO. Ngoài ra còn có JIS G3101 SS400, Q345B, A572...
THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN CT3

THÉP HÌNH H - I TIÊU CHUẨN CT3

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H - I theo tiêu chuẩn CT3. Ngoài ra còn có JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S235...
THÉP HÌNH H100 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

THÉP HÌNH H100 TIÊU CHUẨN A36/ SS400

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H100 tiêu chuẩn A36/ SS400, A572, Q345, S355, S275, S235.... Thép H100x100x6x8x6M có trọng lượng 17.2kg...
THÉP HÌNH H125/ THÉP H125 TIÊU CHUẨN A572 Gr.50

THÉP HÌNH H125/ THÉP H125 TIÊU CHUẨN A572 Gr.50

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H125/ Thép H125 tiêu chuẩn A572 Gr.50, A572, Q345, S355, S275, S235, A36, SS400.... Thép H125x125x6...
THÉP HÌNH H150/ THÉP H150

THÉP HÌNH H150/ THÉP H150

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H150/ Thép H150, A572, Q345, S355, S275, S235, A36, SS400.... Thép H150x150x7x10x12M có trọng lượng 31.5kg...
THÉP HÌNH H175/ THÉP H175

THÉP HÌNH H175/ THÉP H175

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H175/ Thép H175, A572, Q345, S355, S275, S235, A36, SS400.... Thép H175x175x7.5x11x12M có trọng lượng 40...
THÉP HÌNH H200/ THÉP H200

THÉP HÌNH H200/ THÉP H200

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H200/ Thép H200, A572, Q345, S355, S275, S235, A36, SS400.... Thép H200x200x8x12x12M có trọng lượng 49.9kg...
THÉP HÌNH H250/ THÉP H250

THÉP HÌNH H250/ THÉP H250

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H250/ Thép H250, A572, Q345, S355, S275, S235, A36, SS400.... Thép H250x250x9x14x12M có trọng lượng 72.4kg...
THÉP HÌNH H300/ THÉP H300

THÉP HÌNH H300/ THÉP H300

Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép hình H300/ Thép H300, A572, Q345, S355, S275, S235, A36, SS400.... Thép H300x300x10x15x12M có trọng lượng 94kg/mét...